ĐIỀU KIỆN XIN HỌC BỔNG

Bắt đầu nộp đơn từ ngày 1 tháng 3 năm 2019

Bổ sung điều kiện tiếng Anh cho học sinh hệ Cambridge (cập nhật ngày 20/02/2019):

HỌC BỔNG 50% HE TOHU HIRANGA (VÀ 100%)

Học sinh hệ Cambridge: Chương trình IGCSE – môn English as Second Language đạt tối thiểu điểm B, hoặc điểm FCE (Cambridge First Certificate in English) trên 169

HỌC BỔNG 30% HE TOHU AWHERO

Học sinh hệ Cambridge: chương trình IGCSE – môn English as Second Language đạt tối thiểu điểm C, hoặc điểm FCE (Cambridge First Certificate in English) trên 160