DANH SÁCH 36 TRƯỜNG TRUNG HỌC NEW ZEALAND CẤP HỌC BỔNG NZSS

STT Tên trường Vùng Loại học bổng
(% học phí năm đầu)
1 Auckland Grammar School Auckland 50%
2 Avondale College Auckland 50%
3 Botany Downs Secondary College Auckland 30%
4 Green Bay High School Auckland 50%
5 Long Bay College Auckland 50%
6 Mount Albert Grammar School Auckland 50%
7 Mt Roskill Grammar School Auckland 50%
8 Northcote College Auckland 50%
9 Onehunga High School Auckland 30%
10 Pakuranga College Auckland 50%
11 Pukekohe High School Auckland 50%
12 St Dominic’s College Auckland 50%
13 John Paul College, Rotorua Bay of Plenty 50%
14 Mount Maunganui College Bay of Plenty 50%
15 Cambridge High School Waikato 30%
16 Awatapu College Manawatu-Wanganui 50%
17 Palmerston North Boys’ High School Manawatu-Wanganui 30%
18 Palmerston North Girls’ High School Manawatu-Wanganui 30%
19 St. Peter’s College Manawatu-Wanganui 30%
20 Newlands College Wellington 50%
21 Paraparaumu College Wellington 30%
22 St Patrick’s College Wellington Wellington 50%
23 Upper Hutt College Wellington 50%
24 Wellington Girls’ College Wellington 50%
25 Marlborough Girls’ College Nelson Marlborough 50%
26 Nayland College Nelson Marlborough 50%
27 Burnside High School Canterbury 50%
28 Christ’s College Canterbury 50%
29 Mountainview High School Canterbury 30%
30 Villa Maria College Canterbury 30%
31 Bayfield High School Otago 50%
32 Kavanagh College Otago 50%
33 Otago Girls’ High School Otago 50%
34 Taieri College Otago 30%
35 James Hargest College Southland 30%
36 Southland Girls High School Southland 50%

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]