Để tìm hiểu về các bằng tiếng anh TOEFL và IELTS, tham khảo tại đây 

Thông tin về hệ thống giáo dục New Zealand, tham khảo tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *