Future Proof Yourself

in New Zealand

close

Thông tin tổng quan về chuẩn bị nộp thị thực (Visa) du học New Zealand

Thông tin tổng quan về chuẩn bị nộp thị thực (Visa) du học New Zealand

Các em học sinh chiến thắng học bổng NZSS cần tiến hành thủ tục nộp xin visa đến Sở Di trú New Zealand để được cấp “student visa” trước khi chính thức bắt đầu hành trình học tập tại New Zealand.

Chúng tôi khuyến nghị nộp xin visa trực tuyến theo đường link sau (vui lòng lựa chọn phân loại Fee Paying Student Visa): www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa.

Đối với học sinh lần đầu nộp xin visa du học New Zealand, vui lòng tham khảo danh sách những tài liệu, thông tin quan trọng cần chuẩn bị cho hồ sơ xin visa: https://www.immigration.govt.nz/documents/checklists/first-time-student-visa-application-checklist.pdf

Một số lưu ý về việc chứng minh tài chính:

  • Học bổng NZSS chỉ hỗ trợ một phần học phí năm học đầu tiên, vì vậy gia đình học sinh cần chuẩn bị đủ tài chính để chi trả các chi phí học tập và sinh hoạt tại New Zealand ít nhất cho 2 năm. Học phí năm tại các trường công lập dao động trong khoảng từ 12.000 đô New Zealand đến 18.000 đô New Zealand. Ngoài ra, gia đình học sinh cần đảm bảo có khả năng chi trả mức sinh hoạt phí tối thiểu theo yêu cầu của Sở Di trú New Zealand (Immigration New Zealand - INZ).
  • Trong hồ sơ xin visa, người nộp hồ sơ (đương đơn) phải cung cấp bằng chứng cho thấy họ có đủ tài chính để chi trả phần học phí còn lại sau khi đã trừ đi học bổng của năm học đầu tiên, và khả năng thanh toán học phí của các năm tiếp theo. Đây được gọi là “kế hoạch thanh toán” (payment plan). Ví dụ, nếu cha mẹ của học sinh đang làm việc và có kế hoạch sử dụng một phần lương để chi trả cho chi phí học tập của con mình những năm tiếp theo, họ phải nêu rõ điều này và cung cấp bằng chứng chứng minh thu nhập (ví dụ bản sao hợp đồng lao động, hoặc sao kê lương).
  • Ngoài học phí, học sinh cũng cần cung cấp bằng chứng tài chính chứng minh khả năng thanh toán khoản sinh hoạt phí 15.000 đô New Zealand cho một năm học (1.250 đô New Zealand/ tháng cho các khóa học ngắn). Bằng chứng phải cho thấy khoản tiền là có thật và chính đáng, ổn định và sẵn sàng để chi trả cho học sinh trong suốt thời gian tại New Zealand.

Bằng chứng có thể bao gồm:

  • Giấy tờ chứng minh đã thanh toán sinh hoạt phí (ví dụ phí homestay). Khoản này sẽ được trừ ra khỏi khoản 15.000 đô New Zealand theo yêu cầu của INZ. Nếu sau khi trừ vẫn còn lại một phần tiền trong khoản sinh hoạt phí bắt buộc phải có, gia đình phải chứng minh họ có đủ khả năng chi trả phần còn lại. Ví dụ, 15.000 đô New Zealand theo yêu cầu trừ 10.000 đô New Zealand phí homestay trả trước còn lại 5.000 đô New Zealand. INZ sẽ yêu cầu cung cấp bằng chứng chứng minh khả năng thanh toán 5.000 đô New Zealand còn lại,cùng với biên nhận đã thanh toán phí homestay; hoặc
  • Nộp mẫu bảo lãnh tài chính ‘Sponsorship Form for Temporary Entry’ được điền bởi người bảo trợ được chấp thuận;hoặc
  • Nộp mẫu chứng minh tài chính ‘Financial Undertaking for a Student’ được điền đầy đủ, chứng minh sinh hoạt phí sẽ được chi trả.

Người nộp hồ sơ phải cung cấp bằng chứng thể hiện mối quan hệ giữa bản thân với các thành viên gia đình cung cấp tài chính cho học sinh.

Cả mẫu đơn bảo lãnh tài chính và mẫu chứng minh tài chính phải được nộp trong hồ sơ xin visa học sinh lần đầu tiên, nếu người nộp dự định sử dụng các mẫu này tại New Zealand cho các lần nộp hồ sơ xin visa tiếp theo. Người đứng ra bảo lãnh tài chính cũng phải đáp ứng được các yêu cầu của INZ cho thấy họ có đủ khả năng tài chính theo yêu cầu.

Chia sẻ bài viết

  • in

 

Bạn thắc mắc thông tin gì về học bổng, vui lòng để lại thông tin. Chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay lập tức

Học sinh
Phụ huynh
Giáo viên